Oppdateringer

Oppdateringer 2. opplag, revidert (2011)

Oppdateringer legges ut fortløpende her.

Side 36 og 37

Endringer i aksjeloven fra 1.1.2012 gjør at det ikke lenger er nødvendig med revisorbekreftelse av kapitalinnskuddet i et AS. Revisor kreves fremdeles for å bekrefte åpningsbalansen. Banken kan bekrefte aksjekapitalen. Minstekravet til innskutt kapital er endret fra 100 000 kroner til 30 000. Man kan også bruke av de 30 000 til å betale etableringskostnadene.

Side 77

Timepriskalkulatoren som omtales har flyttet til eget domene. Du finner den nå på Timepriskalkulatoren.no.

Oppdateringer 1. utgave (2008)

Publisert 19. mai 2010 (opprinnelig som PDF)

Oppdateringene nedenfor dekker ikke alle punktene som er utdaterte i boka, men tar med noe av det viktigste du bør vite om.

Oppdatering til kapittel 1 – Fra krig til kontorpult

Side 5 og 6

Beløpsgrensa for Ã¥ motta minstefradrag ved lønnsinntekt er blitt endret i 2009 og 2010:

Det kan være smart Ã¥ prøve å få utbetalt honoraret ditt som lønn fra en eller flere oppdragsgivere, mens du samtidig driver næring. Du fÃ¥r da rett til bÃ¥de minstefradrag og næringsfradrag.

Overstiger lønnsdelen 195 417 i Ã¥ret (2009) vil du ha krav pÃ¥ det maksimale minstefradraget pÃ¥ 70 350 kroner. Inntekt fra 88 334 til 195 416 gir rett til et fradrag pÃ¥ 36% av bruttolønn, lønn før skattetrekk.

Forutsetningen for å få begge fradragene er at utgiftene dine ikke blir trukket fra dobbelt. Det vil si at utgifter til næringsvirksomheten ikke går til fradrag både gjennom minstefradraget og næringsfradrag. Utgiftene du har må fordeles mellom det to inntektstypene.

Har du kr 31 800 eller lavere i lønnsinntekt, settes minstefradraget lik lønna.

I forslaget til skattevedtak for 2010 er det foreslÃ¥tt følgende satser: Minstefradraget blir minimum kr 31 800, og maksimalt kr 72 800. Du mÃ¥ tjene minst kr 202 223 for Ã¥ fÃ¥ ut maksimalfradraget.

Som før er det ikke noe minstefradrag på næringsinntekt. Dette er for Ã¥ si det rett ut en grundig forskjellsbehandling som i stor grad rammer de svakeste næringsdrivende og i mange tilfeller kvinner. Du oppfordres derfor til Ã¥ engasjere seg for Ã¥ fÃ¥ slutt pÃ¥ Statens forskjellsbehandling av selvstendig næringsdrivende og lønnstakere.

Klikk gjerne på “lik-knappen” på Facebook-siden “Like rettigheter for selvstendige arbeidere” som i skrivende stund har over 5000 tilhengere (fordelt på en gammel gruppe og den nye siden). Fra denne siden organiseres blant annet 1. mai-mobiliseringer.

Oppdatering til kapittel 3 – Start et foretak, trinn for trinn

Side 45

Reglene for momsregistrering er blitt litt endret i 2010. Mens du før måtte MVA-registrere foretaket like før omsetningen bikket 50 000 kroner (netto), må man i dag vente til man faktisk har fakturert for 50 000 kroner før registreringen sendes inn via Altinn.

Oppdatering til kapittel 6 – Prise tjenestene dine

Side 78

Timepriskalkulatoren som lå ute på frilansinfo.no er blitt interaktiv og er flyttet tilhttps://timepriskalkulatoren.no

Oppdatering til kapittel 9 – Opphavsrett

Side 144 – Sitatrett og faksimile

Retten til å sitere et åndsverk fikk seg et alvorlig skudd for baugen i 2010, da skuespiller Gørild Maurseth fikk medhold av Høyesterett i at de to sekundene med frontal nakenhet i den kjente fiske-sexscenen i «Brent av frost» var et overtramp fra NRKs side.

NRK brukte dette filmatiske sitatet da de viste en parodi på sexscenen i filmen “Kill Buljo”. Du kan lese en grundig analyse om hvorfor denne dommen er tvilsom på jussprofessor Olav Torvunds blogg:

http://blogg.torvund.net/2010/03/27/sitatretten-brent-av-frost-om-mauseth-saken

Oppdatering til kapittel 11 – Regnskap, skatt og faktura

Side 169 – NÃ¥r kan jeg purre?

Lovfestet purregebyr i skrivende stund er kr 60 per faktura. Forsinkelsesrenter er 8,75 prosent av fakturasummen. Satsen gjelder fram til 30. juni 2010, da den normalt vil bli endret på nytt.

Side 171

Satsen for betalingsoppfordring (som kommer etter inkassovarsel) er nå kr 180,-.

Oppdatering til kapittel 12 – Trygd, pensjon og forsikringer

Side 183-184 – Sykepenger

Nye satser i 2010 for sykepengeforsikringen fra NAV:

  • 65% dekning fra 1. dag: 2,0% (opp fra 1,6) av gjennomsnittsinntekt tre siste Ã¥r
  • 100% dekning fra 17. dag: 3,1 % (opp fra 2,3) av gjennomsnittsinntekt tre siste Ã¥r
  • 100% dekning fra 1. dag: 10,4% (opp fra 10,3) av gjennomsnittsinntekt tre siste Ã¥r

Oppdragstakere/fastlansere/ikke-ansatte lønnstakere slipper unna med 3% (opp fra 2,7) for 100% fra dag én.

Oppdateringer til Tillegg 1 – Den store, stygge skattefradragslista

Bil: Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil i næring er i 2010 3,65 kroner per kilometer inntil 9000 kilometer (opp fra 6000). Over 9000 kilometer er satsen kr 3, og bilen skal regnskapslignes. Dette betyr at bilen er en firmabil og fordelen din som privatperson ved Ã¥ bruke bilen blir skattlagt.

Elektronisk kommunikasjon: Næringsdrivende med fasttelefon- og bredbÃ¥ndabonnement pÃ¥ et eksternt kontor trenger ikke Ã¥ trekke fra sjablongsatsen for fordel ved privat bruk. Men hvis du jobber hjemme skal du trekke fra kr 4000 hvis du har ett EK-abonnement (f.eks. mobil) og 6000 kroner hvis du har to eller flere abonnementer (bredbÃ¥nd og fasttelefon, f.eks.) før du trekker restsummen fra i næringsregnskapet.

Skjermingsfradrag for personinntekt: Fradragssatsen er på fattige 1,8% for skatteåret 2009, ned fra 4,6% for 2007. Nok et eksempel på at næringsdrivende blir fratatt goder i rask takt.

Kontingent: Maksimalt fradrag for kontingent til næringsorganisasjon eller fagforening er nå kr 3660,-.